Spring naar hoofd-inhoud
Stichting Straatkinderen Medell�n is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Wie zijn we?

Vanaf 2006 werd er twee keer in de week gevoetbald met een groep kinderen uit een opvangtehuis voor straatkinderen. Het is de populairste sport onder de kinderen en de animo werd dan ook steeds groter. Na verloop van tijd kwamen elke training dezelfde kinderen en zo is het idee ontstaan om met deze kinderen in een officiële competitie te spelen.

In 2007 zijn we met een jongens- en een meisjesteam begonnen. Deze kinderen hebben letterlijk de straat verlaten om elke zaterdag te kunnen voetballen. Ze moesten immers voldoen aan enkele voorwaarden; lessen volgen op school en goed gedrag vertonen in het tehuis en tijdens de activiteiten.

Hierop is de stichting ‘Straatkinderen Medellín’ opgericht om kinderen,  achtergesteld door armoede, verslaving, geweld en/of gedragsproblemen, de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten.

Onze overtuiging is dat juist deze kinderen heel veel kunnen leren met iets wat ze graag doen. Denk aan het vergroten van het zelfvertrouwen, meer vertrouwen in de mensen om hen heen, de manier van communiceren, het oplossen van conflicten, accepteren van regels, etcetera. Tevens is het een goede uitlaatklep van frustraties, want deze kinderen hebben erg veel meegemaakt.

De kinderen van de straat, uit de tehuizen in het centrum van de stad en de marginale wijken Carambolas, Bello Oriente en El Salado in Medellín zijn welkom om mee te doen aan de vele activiteiten die de stichting aanbiedt. Bij structurele deelname verwachten we van elk kind dat ze naar school gaan en zich positief ontwikkelen. De stichting wil deze kinderen begeleiden tot het moment ze zichzelf staande kunnen houden in de maatschappij. 

De stichting is opgericht in januari 2008 en bestaat uit drie bestuursleden en vrijwilligers.

VoorzitterEddy Veldhuisen
PenningmeesterPepijn Pinkse
SecretarisEmma Rotman
Vrijwilliger Guus Montenegro
VrijwilligerGregory van der Linden
VrijwilligerSabine Bouwmeester

De leden van het bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.