Spring naar hoofd-inhoud
Stichting Straatkinderen Medell�n is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Studie en werk

Kinderen uit de tehuizen en in de marginale wijken met voldoende capaciteiten en doorzettingsvermogen, willen na het afronden van het middelbaar onderwijs zelfstandig hun toekomst verder opbouwen (studeren, werken), maar vanwege hun achtergrond zijn hiertoe geen mogelijkheden.

De bestaande programma’s van de instituten en de families van de kinderen uit de marginale wijken bieden geen tot onvoldoende aandacht aan het kind om zich voor te bereiden op de tijd na de middelbare school. Hierdoor zijn de kinderen op zichzelf aangewezen om hun proces succesvol te continueren, maar hiervoor ontbreekt (nog) de kennis en middelen.

Doelgroep

Kinderen die een succesvol proces hebben doorlopen binnen de activiteiten van de stichting en zich in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs bevinden.

Algemeen doel

Het bieden van begeleiding  en de voorzieningen om te studeren en/of werken  aan kinderen die hebben aangetoond over voldoende interesse en motivatie te beschikken om na het middelbaar onderwijs middels studie en werk uit te groeien tot zelfstandige personen.

Specifieke doelen

 • Kinderen (in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs) werken een persoonlijk toekomstplan uit op basis van eigen interesse en motivatie.
 • Het bijbrengen van de benodigde sociale en opleidingsvereisten met als doel de voorwaarden te creëren om succesvol te zijn op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.
 • Het versterken van de band met de familie (indien aanwezig) met als doel het bevorderen van de bereidheid, versterken of herstellen van (alle) leden binnen de familie om de normen, waarden, rechten en plichten te herstellen, garanderen op affectief en economisch gebied. 

Het project 'Studie en werk' werd vorig jaar ingezet en momenteel kunnen 8 jongeren studeren. De Nederlandse Lies Petersen heeft een video van 5 minuten gemaakt voor de stichting (klik op schermpje rechts onderin voor ondertiteling).

De stichting werkt jaren met de kinderen en heeft een goed beeld van de situatie van elk kind. Op basis daarvan kan worden bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor het programma.

De leraar/trainer (‘profesor’) van het project van de stichting neemt contact op met de  sociaal werker van de stichting en stelt een kind voor die volgens de ‘profesor’ voldoet aan de voorwaarden om als stichting de begeleiding te verzorgen om te gaan studeren en/of werken.

Het kind wordt uitgenodigd voor een persoonlijk interview bij de sociaal werker  waarna wordt bepaald of het kind in aanmerking komt. De sociaal werker van de stichting neemt contact op met de ‘profesor’ over de resultaten van het interview.

Wanneer het kind in aanmerking komt wordt de familie van het kind bij het proces betrokken. Indien het kind geen familie heeft wordt de verantwoordelijke vanuit de staat (‘defensora’) erbij betrokken. Vanaf dat moment zal er regelmatig contact zijn tussen de drie partijen.

Dit programma vereist een goede communicatie tussen alle partijen en maatwerk van de stichting voor het kind en bestaat uit 3 fases.

Het kind is tenminste 16 jaar en zit in het laatste jaar van de middelbare school.

Fase 1 Voorbereiding

Deze fase duurt in totaal negen maanden tot één jaar en bestaat uit de volgende activiteiten:

 1. Persoonlijk interview
 2. Uitwerken persoonlijk toekomstplan
 3. Wekelijks bezoek programma ‘Jovenes visionarios’ (jonge visionairen) van Manpower, bestaande uit de volgende mogelijkheden:
  a. Persoonlijke psychologische begeleiding.
  b. Cursussen persoonlijke groei en job-training.
 4. Persoonlijke begeleiding richting studie en werk.

Na het persoonlijk interview gaan de hierboven genoemde punten 2, 3 en 4 samen. Dit gebeurt in samenwerking met de sociaal werker van de stichting en het programma ‘Jovenes visionarios’ (jong visionairen) van Manpower. Het kind gaat verplicht wekelijks naar het hoofdkantoor van Manpower in het centrum van de stad en zal naast de persoonlijke psychologische begeleiding de verschillende cursussen persoonlijke groei en job-training ondergaan.  Allereerst wordt met het kind bepaald welke competenties moeten worden ontwikkeld en worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig keuzes te maken om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.

Fase 2 Studie, werk

Wanneer de fase van de voorbereiding succesvol verloopt en is bepaald welke richting het kind op wil zal de stichting de inschrijving voor de opleiding begeleiden. Bij alles wat gedaan moet worden bij het inschrijven voor de opleiding wordt van het kind een hoge mate van zelfstandigheid verwacht.

Deze fase duurt zolang de studie duurt en de persoonlijke begeleiding blijft van groot belang. De voortgang van de studie wordt besproken, maar ook de privésituatie van het kind.

Fase 3 Werk en nazorg

Deze fase duurt zolang het kind de behoefte van persoonlijke begeleiding heeft. Gedurende het hele programma staat de deur van de stichting altijd open en kan het kind altijd langskomen voor hulp.