Spring naar hoofd-inhoud
Stichting Straatkinderen Medell�n is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Project Sararé

De naam van het project is ‘Sararé’. Dit is de naam van een veel voorkomende boom, onder andere te vinden aan de oevers van de rivieren nabij de zee. Het is onderdeel van een ecosysteem met een enorme biologische diversiteit. De naam van het project is een metafoor voor het werk dat we realiseren met kinderen van verschillende komaf, uit verschillende regio’s, die bij elkaar komen om te leren en te creëren dankzij de muziek.

Sinds 2008 komen de kinderen van de verschillende tehuizen twee keer per week  bij elkaar en krijgen muziekles van Dario Eraso. De kinderen worden verdeeld over drie niveaugroepen en creëren hun eigen composities. Regelmatig geeft de groep een presentatie met aan het eind van het jaar een concert en er is zelfs een CD gepresenteerd met eigen werk, genaamd ‘Amor Bonito’. 

De kinderen beginnen de muzieklessen op het niveau basis als beginner, waarna zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer zij toewijding tonen tijdens de muzieklessen en oefenuren maken in het tehuis maken zij kans door te gaan naar de groep met een hoger niveau, niveau gevorderd. De modules zijn verdeeld op de volgende wijze:

Niveau 1 - Basis

De kinderen hebben geen achtergrond in de muziek en beginnen hun muzikale vorming.

Niveau 2 - Gevorderd

De kinderen kunnen een instrument bespelen en hebben enige theoretische kennis.

Niveau 3 - Muzikant

De kinderen lezen partituren en kunnen als groep liederen spelen. Deze groep is het hart van ‘Grupo Sararé’.

Voor een gebruikelijk traject heeft elk niveau ongeveer een duur van één jaar.

De kinderen kunnen vanwege hun niveau als muzikant, de houding tijdens de lessen en het aantal oefenuren als huiswerk afdwingen om ‘promotie’ te maken.

Twee keer per week komen de kinderen bij elkaar in het tehuis El Patio Don Bosco voor een les van 1,5 uur. Naast de lessen krijgen de kinderen huiswerk mee om in eigen tijd te oefenen, soms met een instrument van de sticthing.

De kinderen van ‘Grupo Sararé’ verzorgen presentaties in de tehuizen en aan het eind van het jaar een concert als afsluiting. Soms wordt de groep uitgenodigd voor een presentatie tijdens openbare evenementen.

Hieronder enkele videoclips van het werk van het Project Sararé.