Spring naar hoofd-inhoud
Stichting Straatkinderen Medell�n is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Project La Naranja Mecanica

Het voetbalproject ‘La Naranja Mecánica’ (de oranje machine) is de bijnaam van het Nederlandse voetbal in Latijns-Amerika. Sinds begin jaren ‘70 van de vorige eeuw heeft het Nederlandse voetbal een goede naam opgebouwd vanwege de attractieve aanvallende manier van spelen. Deze attractieve manier van spelen is onder andere tot stand gekomen doordat dit kleine landje al jaren op het hoogste niveau meedoet vanwege een goede structuur en opleiding. De voetbalschool ‘La Naranja Mecánica’ werkt volgens deze structuur en opleiding, aangepast aan de Colombiaanse cultuur en de doelgroep waarmee wordt gewerkt.

Wij werken samen met een aantal tehuizen in het centrum van de stad. Daarnaast werkt de stichting zelfstandig in de marginale wijk Carambolas en werkt samen met de lokale voetbalclub in de marginale wijk Bello Oriente. In totaal zijn meer dan 300 kinderen betrokken bij de activiteiten van La Naranja Mecánica.

Programma

De kinderen trainen twee keer in de week en elk weekend worden de wedstrijden van de verschillende toernooien gespeeld. Het programma is verdeeld in 3 stadia die voor elk kind gelden. Een kind begint met trainingen en deelname aan het interne toernooi en kan doorgroeien tot een speler van één van de teams in een officiële competitie.

Stadium 1

Het kind meld zich aan bij de stichting en wordt uitgenodigd om te komen trainen. Na drie maanden is het mogelijk om mee te doen aan een intern voetbaltoernooi op de verschillende locaties van de stichting.

Stadium 2

Na zes maanden is het mogelijk om mee te doen aan een lokaal voetbaltoernooi met een team op locatie, georganiseerd door de wijk waarbij teams uit de wijk deelnemen.

Stadium 3

Na een jaar is het mogelijk om mee te doen aan een regionaal voetbaltoernooi, dit is de ‘selectie Stichting Straatkinderen Medellín’. Het toernooi is het gehele jaar en de kinderen worden geselecteerd op basis van gedrag.

Bevorderen positief gedrag

De stichting wil het positieve gedrag van het kind belonen op materieel gebied.

De kinderen krijgen niets, maar kunnen veel verdienen. Wanneer de kinderen hun verantwoordelijkheden nakomen worden ze beloond met noodzakelijke benodigdheden voor de trainingen en wedstrijden.

3 – 6 maandenTrainingstenue (kousen, broekje en shirt)
6 – 12 maandenPaar voetbalschoenen
12 maandenRugzak van La Naranja Mecánica

De stichting weet waar deze kinderen vandaan komen, dus heel strikt zullen de regels niet worden nageleefd. Belangrijk is wel dat het kind laat zien zich te willen houden aan deze regels en dat er verbetering zichtbaar is.

Bevorderen onafhankelijkheid

De kinderen die voetbalschoenen hebben gekregen krijgen daarbij een borstel en schoensmeer. Er wordt verwacht dat voor elke wedstrijd de voetbalschoenen zijn gepoetst. 

Begeleiding

De stichting heeft een coördinator aangesteld, die verantwoordelijk is voor de voetbalschool La Naranja Mecánica. De activiteiten met de kinderen van de tehuizen wordt geleid door twee trainers en voor de drie wijken elk één trainer. De trainers werken parttime, drie dagen per week. Regelmatig is er overleg over organisatie en manier van werken met de kinderen.

Tehuizen

De stichting werkt samen met tehuizen in het centrum van de stad met kinderen, jongens en meisjes van alle leeftijden, met een verleden op straat en/of achtergesteld door armoede, verslaving, geweld en gedragsproblemen. 

De activiteiten worden georganiseerd bij de tehuizen en centraal op het voetbalveld van een universiteit.

Wijken

De stichting werkt in de wijk Carambolas (comuna 1) op zelfstandige basis en in de wijk Bello Oriente (comuna 3) samen met Club Deportivo Bello Oriente.

In de wijk Bello Oriente zorgt de stichting voor voorzieningen en  ondersteuning met als doel dat op termijn de lokale club zelfstandig kan functioneren op dezelfde wijze. 

De activiteiten worden georganiseerd op het voetbalveld in de wijk.