Na jarenlang werken met kinderen uit de tehuizen en in de marginale wijken, horen we dagelijks over de trieste en soms penibele situaties waarin de kinderen en hun families zich begeven. Hier het verhaal van Carlos.

In juni organiseert de stichting een voetbaltoernooi voor de kinderen van de stichting in combinatie met een presentatie van de muziekgroep Sararé en uiteraard zullen enkele 'journalisten' van de straatkinderenkrant 'Entendámonos' verslag doen. ...

Het jaar 2015 is een goed jaar geweest voor de stichting waarbij de organisatie is gegroeid en nog meer kinderen hebben genoten en geleerd van de activiteiten georganiseerd door de stichting.